Mats lugna favoriter

Mats har under sin karriär lyckats arbeta i fyra olika boklådor varav bara en fortfarande finns kvar! Om det är något enbart positivt återstår att se. Här är hans tips från bokrean i varje fall.